حذف می‌کنیم!

نوشته‌ای که ابتدا آخر تمرین شماره ۱ آزمایشگاه نوشته شده بود و بعد به جهت حفظ رسمیت! یا شایدم به دلیل دیگه‌ای که خودم هم نمی‌دونم چی بود! حذف شد:
«همیشه در نظر داشته باشید که پروانه‌ای که تلاش لازم برای بیرون آمدن از پیله را انجام ندهد، یا در پیله از بین می‌رود و یا پس از خروج از پیله یک پروانه کامل و سالم نخواهد بود، یادگیری بدون تلاش را لذتی نیست، حالا که یک درس عملی و آزمایشگاهی دارید، برای یادگیری، بیشتر و بیشتر تلاش کنید و بیشتر و بیشتر لذت ببرید، امیدواریم در کنار شما ما هم آموخته‌هایمان را گسترش دهیم و تجربه‌های جدیدی کسب کنیم».