بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘محتوای الکترونیک’

سیستم‌ مدیریت یادگیری (LMS)

امروز صبح یه سخنرانی داشتم تو چهارمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی معلمان استان اصفهان، دیشب تا دیر وقت داشتم به این فکر می‌کردم که موضوع سخنرانی چی باشه که هم خدا رو خوش بیاد و هم بندگان خدا رو. بالاخره به سیستم های مدیریت یادگیری(LMS) رضایت دادم! کار آماده‌سازی مطالب برای سخنرانی تا ساعت ۳ صبح طول کشید و من هم ساعت ۹:۳۰ سخنرانی داشتم! البته مطابق معمول برنامه‌ها تاخیر داشتن و من ساعت ۱۰:۵۵ تا ۱۱:۲۳ سخنرانی کردم! اما شب کمتر از ۳ ساعت خوابیدم، با این وجود خوشبختانه تونستم به خوبی از پس سخنرانی بر بیام، و خستگی و ضعف نتونست بر من غلبه کنه! ادامه ی نوشته