خانه > نوشته‌های شبانه! > نوشتن در گذشته و در آینده!

نوشتن در گذشته و در آینده!

پیشتر که مینوشتم، عادت داشتم که تو زمان حال بنویسم، این بود که خیلی وقت‌ها که تو زمان حال مطلبم پیش نمی‌رفت و فرصت نمیشد، دیگه نمی‌نوشتم یا حتی نوشته نصفه می‌موند و منتشرش نمی‌کردم و بعدا حذفش می‌کردم….
الان فکر می‌کنم، لازمه جور دیگه بنویسم و دیگه نمی‌تونم به حال محدود باشم و خیلی از نوشته‌هام مال گذشته و بعضی‌شون مال آینده هست و عیبی هم نداره که الان بنویسم اما با تاریخ گذشته یا آینده منتشرشون کنم،‌ متناسب با تاریخی که نوشته مربوط به اون زمان هست، این طوری نوشتنم توی زمان حال هم بهتر ممکن می‌شه،‌ چون خیلی وقت‌ها نوشته‌های زمان حالم رو نتونستم بنویسم چون عطف به نوشته‌هایی تو گذشته بودن که نتونسته بودم بنویسم‌شون…
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد …