تدبیر و خرد؟

حسن روحانی در محضر رهبر انقلاب در روز عید مبعث: پیامبر با بستن قرارداد با یهود، کفار و قبایل خواست راه زندگی را به آیندگان و مسلمانان بیاموزد.

80406_946

رهبر معظم انقلاب پس از سخنان حسن روحانی: انسانها به برکت خرد می توانند پیام پیامبران را درک کنند. چالش و مشکلات وجود دارد و انسانهای با خرد و تدبیر، مشکلات را به خاطر شرف انسانی تحمل می کنند و انسانهای بی خرد به جای اینکه ولایت الهی را قبول کنند، ولایت شیاطین را قبول می کنند و به ولایت دشمنان اسلام و دشمنان بشریت متمسک می شوند.