روز طبیعت

۱۳ فروردین امسال، بر خلاف این هفت هشت سال اخیر، دوباره یه گردهمایی نسبتا مفصل تو خونواده بود، همیشه میگن بعد از جنگ همبستگی زیاد میشه! اینم از مزایای جنگ انتخابات اخیر بود که یه جورایی دوباره خونواده رو دور هم جمع کرد …،  خیلی حرف داشتم که در موردش بنویسم، ولی الان دیگه حرفی ندارم! فقط یه دونه از عکس هایی که خودم گرفتم می زارم، عکس هایی که با دوربین گرفته شد دستم نرسیده شاید بعدا یه آلبوم گذاشتم …