بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘سیاسی’

این مربی هم برود؟!؟

امروز پرسپولیس بازی داشت با پیکان!
امروز پرسپولیس باخت به پیکان!
امروز سپاهان بازی داست با صبای قم!
امروز سپاهان برد از صبای قم!
بدون بازی این هفته هر دو تیم ۱۱ امتیازی بودند! قیمت بازیکنان سپاهان چند برابر بازیکنان پیروزی بود! قلعه‌نوعی هم اگر بیش از کرانچار نگرفته باشد کمتر از او نگرفته!
ادامه ی نوشته

Categories: سیاسی, فوتبال! Tags: