خانه > آپا, کسب و کار > جذب نیروی کار

جذب نیروی کار

پیش‌تر نوشتم در شرایطی که یک شرکت در حال طی روند عادی خود است، باید این امکان را فراهم کند تا افرادی که شرایط مناسبی برای فعالیت در آن شرکت دارند، اطلاعات و سوابق خود را در اختیار شرکت قرار دهند و هر از چند گاهی با افراد واجد شرایط مصاحبه شده و تعدادی از آنها که مناسب شرکت هستند جذب شوند. نیز ذکر کردم که جذب نیروی انسانی مناسب حتی اگر در آن لحظه مازاد بر نیاز سازمان باشد، در پیشرفت و توسعه سازمان قطعا نقش مفیدی خواهد داشت. مطالبی نیز در خصوص مصاحبه و آزمون استخدام و شرایط نیرویی که جذب می‎شود ذکر شد.
اما اکنون ما با حالتی مواجه هستیم که در یک بازه محدود حسب پذیرش یک پروژه بزرگ باید به صورت فشرده اقدام به جذب نیروی کار کنیم، در این حالت با توجه به تجربه اخیری که در این زمینه کسب شد، به نظر می‎رسد آنچه که روال معمول جذب نیروی کار است یعنی زدن اطلاعیه و برگزاری مصاحبه و … اصلا برای چنین شرایطی مناسب نیست و کلید حل این مشکل جذب نیروی کار از طریق نیروی کار فعال در شرکت است. در واقع باید از همه افراد شرکت خواست تا در بین اطرافیان‌شان، افراد مورد نیاز شرکت را جستجو کنند و چنانچه فرد مناسبی در این بین بود که خود شناخت خوبی از وی داشتند یا با واسطه متوجه کیفیت کاری وی شده بودند، اقدام به جذب این فرد شود.
نکته دیگری که در بررسی پاسخ‌های آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی توجه مرا به خود جلب کرد، این بود که گاها تفاوت زیادی بین پاسخ‌های شفاهی و کتبی یک فرد وجود دارد، به عنوان نمونه فردی که در مصاحبه شفاهی دارای قدرت تحلیل پایین تشخیص داده شده در پاسخ کتبی دارای قدرت تحلیل بالا تشخیص داده شده است. این مضوع نشان می‌دهد که نوع و کیفیت آزمون ممکن است تا چه حد سنجش ما را مخدوش نماید. با این توصیف بهترین حالت بررسی برای هر نیروی انسانی دادن یک فعالیت آزمایشی به وی خواهد بود.
از آنجا که یک سازمان امکان دادن فرصت فعالیت آزمایشی به همه افراد متقاضی را ندارد و با توجه به کلیه نکات دیگری که ذکر شدند، به نظرم می‌رسد مناسب‌ترین راه برای جذب نیروی انسانی در هر حالت، چه در حالتی که شرکت به مرور نیرو جذب می‌کند و چه در حالتی که به خاطر یک پروژه جدید یکباره نیرو جذب می‌کند، همکاری شرکت با یک آموزشگاه معتبر و نیز تکیه بر روابط انسانی نیروهای جاری شرکت است. تکیه بر روابط انسانی نیروهای فعلی که نیازی به توضیح ندارد، اما در خصوص همکاری با آموزشگاه، باید گفت مناسب است که شرکت لیست مهارت‌های مورد نیاز خود را در اختیار یک آموزشگاه قرار دهد و از دانش‌آموختگان دوره‌های مرتبط با مهارت های مورد نیاز برای مصاحبه و استخدام دعوت به عمل آورد. در چنین شرایط می‌توان از آموزشگاه خواست که سر فصل آموزش‌ها را مطابق با نیاز شرکت تنظیم کند تا بدانیم که فردی که در این آموزشگاه دوره گذرانده قطعا مواردی که ما می‌خواهیم را می‌داند.
علاوه بر خط دادن و جهت دادن به آموزش‌های مورد برگزاری در آموزشگاه طرف قرارداد،‌ می‌توان فردی را به عنوان ناظر در دوره‌های آموزشگاه فرستاد تا هم بر کیفیت آموزشی و پوشش سرفصل‌ها نظارت کند و هم در طول دوره با ویژگی‌های شخصیتی و کاری افردی که در آینده تقاضای همکاری خواهدن نمود، در یک فضای طبیعی‌تر – نسبت به زمان مصاحبه -آشنا شود.

Categories: آپا, کسب و کار Tags: