خانه > مناسبت‌ها, نوشته‌های شبانه! > گردی به پا شد از افق، گویا سواری می‌رسد …

گردی به پا شد از افق، گویا سواری می‌رسد …

گردی به پا شد از افق، گویا سواری میرسد …

میلاد نور مبارک …