سوابق کاری

تحصیلات:
کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷-۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۳-۱۳۸۷
دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک، دبیرستان نمونه دولتی مرتضی سلامتیان، ۱۳۷۹-۱۳۸۳

سوابق کاری:
شرکت آبفا استان اصفهان، کارشناس امنیت اطلاعات، ۱۳۹۵
شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز، کارشناس ارشد تحقیق و توسعه و مدیر پروژه، ۱۳۹۳-۱۳۹۴
شرکت مهندسی امن گستر پیام‌پرداز، کارشناس ارشد تحقیق و توسعه و مدیر پروژه، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
عضو گروه پژوهشی امنیت شبکه و سیستم دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۰-۱۳۹۲
مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، از اردیبهشت ۱۳۸۹-۱۳۹۲
دانشگاه پیام نور گز، مدرس، برنامه نویسی مقدماتی، برنامه نویسی پیشرفته، ساختمان داده ها و الگوریتم ها، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
دانشگاه غیر انتفاعی ایران زمین، مدرس، پروژه کاردانی، آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت شبکه، برنامه نویسی شبکه، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
دانشگاه اصفهان، دستیار استاد، شبکه پیشرفته، ۱۳۸۹
شرکت ارتباط گستر تسنیم پردیس نقش جهان، مدیر عامل، ۱۳۸۸ -۱۳۹۱
دانشگاه اصفهان، دستیار استاد، آزمایشگاه سیستم عامل، ۱۳۸۷-۱۳۸۹
گروه نرم افزاری تسنیم، مدیر و مسئول پروژه‌ها، ۱۳۸۶-۱۳۸۸
شرکت نیک آفرینگان رایانه، عضو تیم تحقیق و توسعه، ۱۳۸۵-۱۳۸۶
مرکز اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس سیستم، ۱۳۸۵
دانشگاه صنعتی اصفهان، دستیار استاد، ساختمان داده ها و الگوریتم ها، ۱۳۸۴-۱۳۸۶
دبیرستان نمونه دولتی سلامتیان، مسئول انجمن علمی باقر العلوم(ع)، ۱۳۸۱-۱۳۸۲